english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konfirmacja, jej rola i miejsce we współczesnym Kościele

W październiku 2018 roku Synod Kościoła podjął uchwałę, w której podkreślił znaczenie aktu konfirmacji. Wskazał, że powinien być on poprzedzony przynajmniej dwuletnim przygotowaniem w trakcie nauki konfirmacyjnej i następować „nie później niż w szesnastym i nie wcześniej niż w trzynastym roku życia członka Kościoła”. Synod docenił także praktykę polegającą na tym, że akt konfirmacji łączony jest zwykle z pierwszym samodzielnym przystąpieniem do sakramentu Wieczerzy Pańskiej, ale podkreślił jednocześnie, że „akt konfirmacji nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w społeczności tego sakramentu, do której zaproszony jest każdy ochrzczony”. 
 
„Zatem także dzieci przed konfirmacją zaproszone są do przystąpienia do Stołu Pańskiego. Przystąpienie dziecka do sakramentu Wieczerzy Pańskiej przed konfirmacją powinno następować po przejściu przez nie odpowiedniego przygotowania pozwalającego odróżnić Wieczerzę Pańską od zwykłych posiłków, a także po stosownym przygotowaniu rodziców lub opiekunów dziecka, którzy będą odpowiadać za każdorazowe dopuszczenie dziecka do udziału w sakramencie”.
 
Publikacja Wydawnictwa Augustana pt. Konfirmacja – jej rola i miejsce we współczesnym Kościele, wyjaśnia istotę konfirmacji i Wieczerzy Pańskiej. Książka ta zawiera dokument Potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej. Rola i miejsce konfirmacji we współczesnym Kościele, który został przygotowany w ramach kilkuletniej dyskusji o roli i miejscu konfirmacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Omawia także kwestię pierwszego przystępowania do Wieczerzy Pańskiej. Do dokumentu dołączono uchwałę Synodu Kościoła oraz wyjaśnienie rady synodalnej, opisujące drogę do powstania tej uchwały.

Pobierz 

Książkę można zakupić w Księgarni Augustana