english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Miłość Boga do ludzi

Pokój Jezusa Chrystusa to Krzyż. Krzyż jednak, to miecz Boży na tej ziemi. On stwarza podział. Ojciec staje przeciw synowi, córka przeciw matce, domownicy przeciw gospodarzowi, a wszystko to z powodu Królestwa Bożego i jego pokoju - to jest dzieło Chrystusa na ziemi. Czy to dziwne, że tego, który przyniósł ludziom miłość Bożą, świat oskarża o nienawiść do ludzi? Kto może tak mówić o miłości do ojca czy do matki, o miłości do syna czy córki, jeśli nie jest albo niszczycielem wszystkiego życia, albo też stworzycielem nowego życia? Kto może miłość i ofiary ludzi tak dla siebie zagrabić, jeżeli nie wróg człowieka bądź jego zbawiciel? Kto zaniesie miecz do domów, jeżeli nie diabeł bądź Chrystus, Książe pokoju? Boża miłość do człowieka i miłość ludzi do swoich bliźnich są bardzo różne. Miłość Boga do człowieka oznacza krzyż i naśladowanie, ale właśnie w tym zawiera się życie i zmartwychwstanie.

 

Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Tę obietnicę wypowiada ten, który ma władzę nad śmiercią, Syn Boży, który idzie na Krzyż i w zmartwychwstanie, i bierze ze sobą swoich uczniów.