english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Początek

Bóg stworzenia, Bóg prawdziwego początku - to Bóg Zmartwychwstania. Świat od początku stoi pod znakiem powstania Chrystusa z umarłych. Więcej: wiedząc o zmartwychwstaniu, wiemy też o stworzeniu, jakie Bóg uczynił na początku, o stworzeniu z niczego. Umarły Jezus Wielkiego Piątku i Zmartwychwstały Pan Wielkanocy - to stworzenie z niczego, stworzenie początków.

 

To, że Chrystus umarł, nie oznaczało możliwości Jego zmartwychwstania, lecz było czystą niemożliwością, samym nic, nihil negativum. To nie jest jakieś bezwarunkowe przejście, jakiś ciąg dalszy między Chrystusem umarłym a zmartwychwstałym; to jest wolność Boga, który na początku stworzył swe dzieło z niczego. Gdyby było możliwe wzmocnienie tego nihil negativum trzeba by tutaj przy zmartwychwstaniu powiedzieć, że wraz ze śmiercią Chrystusa na Krzyżu nihil negativum wdarło się w samego Boga - O, wielka nędzo, umarł sam Bóg - ale Ten, który jest Początkiem, niszczy nic i stwarza przez swoje zmartwychwstanie nowe stworzenie. Z Jego zmartwychwstania dowiadujemy się o stworzeniu, - ponieważ gdyby On nie zmartwychwstał, stwórca byłby umarły i poświadczyłby siebie; z Jego stworzenia natomiast wiemy znów o mocy Jego zmartwychwstania, ponieważ jest On Panem.