english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Urząd Biskupa w Kościele luterańskim ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Ks. Jan Gross 
   
Urząd Biskupa w Kościele luterańskim ze szczególnym uwzględnieniem Polski

    

Treść artykułu, cz. I - pdf

Treść artykułu, cz. II - pdf

  

Powyższy artykuł zamieszczony na str. 63 - 86 w Księdze Pamiątkowej p.t. „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją”, dedykowanej ks. bp. dr. Januszowi Narzyńskiemu z okazji 65 rocznicy urodzin w dniu 14 marca 1993 r., został na podstawie nowszej literatury i dostępnych nowych źródeł przez Autora w dniu 14 czerwca 2005 r., 29 listopada 2005 r., 17 sierpnia 2006 r., 5 października 2006 r., 27 stycznia 2007 r. i dnia 22 lutego 2008 r. uzupełniony, poprawiony, zmieniony i uaktualniony. Opracowanie to nie pretenduje jednak do pracy naukowej, lecz bardziej praktycznej, a autor zdaje sobie sprawę z tego, że może nie wszystko zostało w niej uwzględnione.
  

ks. Jan Gross